برنامه سخنرانی ها

126 ١٢:٠ ب.ظ

برنامه سخنرانی ها

روز اول(22 خرداد ماه)

پژوهش

نام و نام خانوادگی

نام شهر و دانشگاه

نام عنوان تجربه

حیطه

ساعت

فرزانه خدابنده

علوم پزشکی خراسان شمالی

مشکلات پیشرو در مرحله نمونه گیری طرح های تحقیقاتی

پژوهش

15-16

سکینه نظری

دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

تعهد واحد پژوهش برای همکاری در پژوهش

پژوهش

فضه حسین زاده

دانشکده علوم پزشکی سراب

 اخلاق حرفه ای و عدالت در پژوهش

پژوهش

محمد امین یونسی هروی

علوم پزشکی خراسان شمالی

جعل نامه ی پذیرش مقاله در مجله دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی 

پژوهش

امین حسین زاده

علوم پزشکی خراسان شمالی

داده سازی، خرید جایگاه ، جعل مقاله، نامردی!

پژوهش

 

 

آموزش

نام و نام خانوادگی

نام شهر و دانشگاه

نام عنوان تجربه

حیطه

ساعت

طلعت خدیوزاده

علوم پزشکی مشهد

تجربه دانشجویان مامایی از چالش‌های آموزش اخلاق حرفه‌ای 

آموزش

16-17

حمید بزازکاهانی

علوم پزشکی خراسان شمالی

تعارضی که منافع را بیشتر کرد

آموزش

فهیمه رشیدی فکاری

دانشگاه شهید بهشتی

تعامل نامناسب رفتاری با بیمار 

آموزش

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

کووید-19

نام و نام خانوادگی

نام شهر و دانشگاه

نام عنوان تجربه

حیطه

ساعت

سعیده سعیدی طهرانی

علوم پزشکی ایران

چالش های اخلاقی و نگاه عملیاتی حوزه‌ی سلامت درمدیریت کووید 19 در خصوص رازداری

کووید

17-19

فریده یوسفی زاده

علوم پزشکی لرستان

کابوس تجربهCPR  بیمار مبتلا به کرونا

کووید

مطهره آقاجانی دلاور

علوم پزشکی ایران

انگ اجتماعی ابتلا به کرونا

کووید

مهدیه مهدوی

علوم پزشکی خراسان شمالی

 چالش مراقبت کرونا در بیماران روان

کووید

پروین رحمانی

علوم پزشکی تبریز

تعهد نداشتن به مسئولیت حرفهای در ارائه خدمات درمانی به بیماران مبتلا به کرونا

کووید

شهربانو طالبی

دانشگاه علوم پزشکی سبزوار

استفاده از تماس تصویری جهت برقراری ارتباط بیمار بستری با تشخیص احتمالی و یا قطعی کووید19- با اعضای خانوادهاش 

کووید

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

روز دوم(23 خرداد ماه)

نام و نام خانوادگی

نام شهر و دانشگاه

نام عنوان تجربه

حیطه

ساعت

زهره علوی

علوم توانبخشی و سلامت اجتماعی

 مددکاری اجتماعی بهداشتی درمانی و مواجهه با سالمندآزاری در بیماران با اختلال روانپزشکی  

بالین

15-18

سید حمید حسینی

علوم پزشکی خراسان شمالی

تزریق مناسب واکسن  سرخک و سرخجه  در طرح سراسری واکسیناسیون 

بالین

شهرزاد فروتن

علوم پزشکی خراسان شمالی

خطاهای دارویی رایج‌ پرستاران

بالین

علی عباس زاده

علوم پزشکی خراسان شمالی

عدم رعایت اخلاق حرفه ای 

بالین

بیتا محزون

علوم پزشکی خراسان شمالی

اینستاگرام و افشای اسرار بیماران 

بالین

 فرزانه رشیدی

علوم پزشکی خراسان شمالی

رضایت اخلاقی یا آگاهانه 

بالین

عارف زارعی

دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان

CPR در بخش مراقبت‌های ویژه کودکان

بالین

پروین رحمانی

علوم پزشکی تریز

ضرر رساندن به بیمار به دلیل عدم مهارت حرفهای در انجام پروسیجرهای درمانی

بالین

حمید بزازکاهانی

علوم پزشکی خراسان شمالی

عبور از حقوق بیمار و پرسنل

بالین

تکتم یگانه سلمانی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد قوچان

می کِشید؛ اما به تُرکِستان

بالین

گلثوم زارع

علوم پزشکی خراسان شمالی

اضافه کردن چند مورد دستور درمانی به برگه دستورات پزشک بعد از مرگ بیمار توسط پزشک

بالین

میترا مهدویان 

 دانشگاه آزاد اسلامی واحد بجنورد

مرگ و میر مادری

بالین

محمد رضا تقوی

علوم پزشکی خراسان شمالی

تعارض منافع، من یا بیمار

بالین

 

 


از مجموع 6 رأی