راهنمای نگارش آثار

943

   🔶 محتوای چکیده فارسی تجارب ارسالی:

 عنوان اثر،حوزه اثر، شرح تجربه اخلاقی، اقدامات انجام شده، راه کارها و پیشنهادات جهت جلوگیری از رخداد مجدد و واژگان کلیدی (حداکثر 5-3 کلمه) 
GhaleAsar.docx


 🔶 نکات لازم نگارش آثار:

 • فایل ارسالی اثر باید با فرمت doc و یا docx باشد.
 • اثرات برگزیده بر اساس کیفیت، خلاصه و ارائه راهکار علمی، خلاقیت انجام شده و با هماهنگی کمیته علمی انتخاب می شوند.
 • هرگونه تصمیم گیری در خصوص اثر و نحوه ارائه آن بر عهده کمیته علمی جشنواره است.
 • در هنگام ارسال اثر ذکر شماره تلفن همراه و پست الکترونیک الزامی می باشد.
 • مسئولیت اطلاع رسانی به سایر محققین به عهده فرستنده اثر می باشد.
 • مسئولیت اثر فرستاده شده با فرد فرستنده می باشد.

  🔶 حذف چکیده اثر از پروسه داوری در صورت: 

 • عدم رعایت دستورالعمل ارسال خلاصه اثر از نظر ساختار بندی و تعداد کلمات مجاز
 •  عدم ذکر عنوان، نام نویسندگان و نام سازمان نویسندگان در اثر با نام

 🔶  دستور العمل تهیه خلاصه اثر:

 •   تمامی انواع اثرات باید شامل عنوان اثر، نام نویسندگان و نام سازمان تمامی نویسندگان، دانشگاه، کمیته تحقیقات دانشجویی، مرکز تحقیقات و یا هر سازمانی که حمایت و تصویب کار تحقیقی را بر عهده داشته است باشد.   
 •   برای نگارش تمامی اجزاء اثرات فارسی از فونت B Nazanin و اثرات انگلیسی از فونت Times New Roman استفاده گردد.
 •   عنوان اثر به صورت Bold و با فونت اندازه 14 نگارش گردد.
 •   نام نویسندگان با فونت اندازه 12 نگارش گردد، زیر نام نویسنده ارائه دهنده اثر خط کشیده و نویسنده مسئول با علامت ستاره(*) مشخص شود.
 •   سازمان نویسندگان (Affiliation) با فونت اندازه 10 نگارش گردد.
 •   متن خلاصه اثر با فونت اندازه 12 و سر تیتر‌ها به صورت Bold نگارش گردد.
 •   حاشیه از هر طرف 2 سانتی‌متر منظور گردد.
 •   در نگارش آثار از ذکر نام اشخاص حقیقی و حقوقی و محل و سازمان ها جهت حفظ محرمانگی خود داری گردد.
 •   حداکثر تعداد کلمات 600 کلمه می باشد.

 *لازم به ذکر است طبق تصمیم اتخاذ شده توسط دبیرخانه جشنواره، درصورت پذیرش اثر و ارائه آن در جشنواره، گواهی برای ارائه دهنده با ذکر نام سایر نویسندگان صادر خواهد شد.

 
از مجموع 9 رأی