راهنمای شرکت در همایش

851

🔶 اگر قصد ثبت تجربه دارید:

ابتدا باید وارد سایت ما به نشانی etex.nkums.ac.ir. سپس در بخش راهنما با توجه به توضیحات داده شده در زمینه با نوع اثر و نحوه نگارش آن، اثر خود را نگارش کرده و در بخش ارسال آثار به آدرس https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe7s0vf3u8p5UmYyJ1kmQ5qYUYHyjBCMJv4cTD_7kzvrb4Fkw/viewform?usp=sf_link  مراجعه فرمایید.

تا روز اعلام نتایج و برگزیدگان با پیگیری اخبار جشنواره از سایت و شبکه های اجتماعی ما و همچنین راهنمایی های بیشتری که در اختیارتان قرار می گیرد، در جریان امور و مسائل جاری کنگره قرار بگیرید. پس از اعلام نتایج (که در منابع اطلاع رسانی نام برده شده، اعلام خواهد شد) در صورت پذیرفته شدن اثر تان که یا به صورت سخنرانی است یا به صورت ارائه ی پوستر، می توانید با مراجعه ی مجدد به سایت فرمت ارئه هر کدام را دانلود و خود را آماده ارائه در جشنواره کنید. 

 

 


  🔶 اگر قصد ثبت تجربه اخلاقی ندارید:

شرکت کنندگان آزاد در واقع دوستانی هستند که بدون آثار و برای آشنایی با محیط و نحوه ی برگزاری جشنواره، مشاهده ی ارائه ها و به منظور کسب تجربه برای سال های آینده  شرکت می کنند. می توانند به آدرس https://etex.nkums.ac.ir/Category/36233 مراجعه نمایند.

 
از مجموع 5 رأی