پذیرفته شدگان

859

enlightenedارائه دهندگان محترم توجه داشته باشند
لطفا فایل ارائه خود(کلیپ) را تا تاریخ 15 خرداد ماه برای ما ارسال نمایند.


enlightenedجهت تهیه فایل ارائه(کلیپ) از قالب پاور پوینت زیر استفاده نمایید.

قالب سخنرانی.pptx

قالب پوستر.pptx


enlightenedتایم کلیپ ارائه برای سخنرانی حداکثر 5 دقیقه و پوستر 3 دقیقه خواهد بود. و عدم رعایت فرمت و تایم  ارائه باعث حذف ارائه دهنده خواهد شد.

توجه داشته باشید:

شما باید سه فایل برای ما ارسال نمایید: 

1. فایل ارائه به صورت کلیپ

2. فایل ارائه به صورت پاورپوینت

3. فایل Word تجربه( لطفا تجربه خود را براساس توضیحات ویرایش و مجددا ارسال نمایید- اگر در فایل ارائه خود به اسامی اشخاصی، بیمارستان، مراکز و یا رشته و تخصص خاصی اشاره نموده اید آن را ویرایش کنید)

Ghaleb_Asar.docx


از مجموع 4 رأی