قالب ارسال آثار

647

enlightenedبه اطلاع کلیه دانشجویان، اساتید و کارمندان می رساند 
جهت ارسال آثار خود به دبیرخانه جشنواره قالب زیر را دانلود کرده و مطالب خود را در قالب از پیش طراحی شده نگارش فرمایید.
باتشکر.

Asar.docx
از مجموع 11 رأی