نگاه کلی به جشنواره

692 ٨:٥٩ ق.ظ

🔹احتراما به استحضار کلیه پژوهشگران عزیز می رساند، نخستین جشنواره کشوری مجازی تجربه های اخلاقی در حوزه علوم پزشکی در تاریخ 22 و 23 خردادماه 1400 برگزار می شود.

پیشاپیش از شرکت و حضور شما در برنامه های جشنواره، صمیمانه سپاسگذاریم.


از مجموع 3 رأی