معرفی جشنواره

548

🔰 نخستین جشنواره ملی تجربه های اخلاقی در حوزه علوم پزشکی

⭕️گروه های هدف:
✅دانشجویان
✅کارکنان
✅اساتید

🔴محور های جشنواره

🔸تجربه های اخلاقی در آموزش
🔹تجربه های اخلاقی در بالین
🔸تجربه های اخلاقی در پژوهش

🔘محور ویژه؛تجربه های اخلاقی در کرونا

📆مهلت ارسال آثار: ۱۵ فروردین تا ۱۵ اردیبهشت ۱۴۰۰

✔️تجارب گذشته چراغ راه آیندهمطالب مرتبط :


گالری تصاویر
294
معرفی زیر ساخت های همایش
245

از مجموع 6 رأی